ἀΐω

ἀΐω
Grammatical information: v.
Meaning: `perceive, hear' (Il.)
Other forms: vb. adj. ἐπαιστός `known' (Hdt.).
Dialectal forms: Cypr. fut. awiyēsomai
Origin: IE [Indo-European] [78] *h₂euis- `perceive'
Etymology: Ipf. ἄϊον by Schulze KZ 29, 25Iff. = Kl. Schr. 344ff. considered as an original aorist with sec. present ἀΐω. Schulze found traces of an original pres. *ἀείω in ἄει ἀκούει, ἄετε ἀκούσατε H. and in ἐπ-ᾳειν E. HF 773 (but this is difficult to fit in with the etym. below). S. also Bechtel Gr. Dial. 3, 191f. - For the origin of aor. ἄϊον *ἄϜισ-ον has been proposed, connected with Skt. āvíṣ adv. `evidently', OCS (j)avě `id.', but a verbal root *avis- is impossible. Not to Hitt. uḫḫi , aušzi `see' (which would have given ḫ-). Improbable Szemerényi Gl. 38, 1960, 243 (from `ear'). - With -θ- indicating the completion of a proces aor. ᾐσθόμην, pres. αἰσθάνομαι (q.v.).
Page in Frisk: 1,48-49

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀίω — ἀΐω , ἀίω 1 perceive pres subj act 1st sg ἀΐω , ἀίω 1 perceive pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αΐω — (I) ἀΐω (Α) [ᾰ] (επικό και λυρικό ρήμα) 1. αντιλαμβάνομαι με την ακοή, ακούω 2. αντιλαμβάνομαι με τα μάτια, βλέπω 3. αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, εννοώ 4. βάζω αφτί, προσέχω 5. υποτάσσομαι, υπακούω. [ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται για ποιητική λ. που απαντά… …   Dictionary of Greek

 • αἰῶ — αἰάζω cry fut ind act 1st sg (attic epic ionic) αἰών aevum masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄιον — ἄ̱ϊον , ἀίω 1 perceive imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἄ̱ϊον , ἀίω 1 perceive imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἄϊον , ἀίω 1 perceive imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἄϊον , ἀίω 1 perceive imperf ind act 1st sg (homeric ionic) ἄ̱ϊον …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ομάιον — ὁμάϊον, τὸ (ΑΜ) το σύνολο τών ακροατών, τών μαθητών τού Πυθαγόρα. [ΕΤΥΜΟΛ. < ομ(ο) * + ἄιον «επιθανάτια εκπνοή» (< αἴω* [II] «εκπνέω, πεθαίνω»). Οι Σχολαστικοί χρησιμοποίησαν τον τ. με τη σημ. «σύνολο ακροατών» σε μια προσπάθεια να… …   Dictionary of Greek

 • ἀίετε — ἀ̱ΐετε , ἀίω 1 perceive imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀΐετε , ἀίω 1 perceive pres imperat act 2nd pl ἀΐετε , ἀίω 1 perceive pres ind act 2nd pl ἀΐετε , ἀίω 1 perceive imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αΐσθω — ἀΐσθω (Α) (επικό ρήμα) 1. εκπνέω, αποπνέω, ξεφυσώ (βλ. και ἀΐω) 2. φρ. «ἀΐσθω θυμόν», εκπνέω, ξεψυχω.. [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολογίας. Συνδέεται ετυμολογικά με το ἀΐω ΙΙ «εκπνέω» βλ. λ. επίσης ετυμολογία τού ἀΐω Ι] …   Dictionary of Greek

 • .άιον — ἄ̱ϊον , ἀίω 1 perceive imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἄ̱ϊον , ἀίω 1 perceive imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἄ̱ϊον , ἀίω 2 perceive imperf ind act 3rd pl (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαίου — διᾱΐου , διά ἀίω 1 perceive imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric aeolic) διαΐου , διά ἀίω 1 perceive pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) διαΐου , διά ἀίω 1 perceive imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) διαί̱ου , διά ἰόω become imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταπαίῃ — καταπαΐῃ , κατά , ἀπό ἀίω 1 perceive pres subj mp 2nd sg καταπαΐῃ , κατά , ἀπό ἀίω 1 perceive pres ind mp 2nd sg καταπαΐῃ , κατά , ἀπό ἀίω 1 perceive pres subj act 3rd sg κατά παίω 1 strike pres subj mp 2nd sg κατά παίω 1 strike pres ind mp 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραίου — παρᾱΐου , παρά ἀίω 1 perceive imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric aeolic) παραΐου , παρά ἀίω 1 perceive pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) παραΐου , παρά ἀίω 1 perceive imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) παραί̱ου , παρά ἰόω become …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.